Oliefabriksvej vandtårn, Kastrup

Tårnet er opført i 1964. Det er 38m højt og rummer 2000 kbm. vand. Etagerne under vandbeholderen rummer boliger og kontorer.