Nørresundby, Engvej vandtårn

Tårnet blev opført af daværende Dansk Svovlsyre og superphosfat- fabrik, i daglig tale “Syren”. for at sikre en stabil vandforsyning til produktionen. I dag er det ikke længere i drift og er ejet af kommunen.