Lollandsbanens vandtårn

Foto: Maribo Lokalhistoriske Arkiv

Tårnet blev nedrevet i 1969.