Langholt vandtårn

Tårnets indgang

Godset Langholt byggede i 1919 et 20 m højt vandtårn til at sikre godsets vandforsyning. Det blev tegnet af arkitekten G.R. Øllgaard som har tegnet en del af de danske vandtårne.  Tårnet fungerer i dag ikke mere som vandforsyning, kun murene står tilbage.