Helsingør vandtårn, Klostermosen

Tårnet er 17 m. højt og rummede 2.800 kbm. vand. Det blev opført af Kemp og Lauritzen i 1947 og var i drift til 1976.