Gråsten vandtårn

Tårnet er tegnet af L.P. Aakjær. Det er 22 meter højt og opført i 1930.