Glostrup, det gamle vandtårn

Tårnet blev bygget i 1905 og taget ud af drift i 1963. Det er 33,5 m. højt og rummede 110 kbm. vand. Ingeniør August Fensmark fik opført tårnet, vistnok med forbillede i daværende  Sundby vandtårn der blev tegnet af arkitekt Sophus Jørgensen.