Dragør vandtårn, Øresunds Alle

Tårnet er oprindeligt et fyrtårn opført i 1878 på foranledning af C.F. Grove.  I 1906 blev fyret nedlagt og tårnet ombygget til vandtårn. Tårnet står i dag inde midt i et tæt boligbyggeri.