Korsør Lilleøbanken vandtårn

Tårnet er Korsørs ældste vandtårn. Det blev opført i 1891 og var i drift til 1949.  Siden blev det solgt sammen med grunden det lå på. I 2017 opstod der brand i tårnet efter ildspåsættelse og nu ligger tårnet som en sørgelig ruin.