Korsør Fjordvænget vandtårn

Tårnet som i daglig tale kaldes “Kindtanden” er tegnet af Arkitekt Eggert Pals Frandsen. Det blev opført i 1950. Højden er 30 m. og der er 130 trin til toppen. Tanken rummede 350 kbm. Det er i dag solgt til privat formål.